ประชุมหารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd ครั้งที่ 5

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะ ประชุมหารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Icerd ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี
  
  
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี