เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอธัญบุรี ตรวจสารเสพติด

มหาวิทยาลัย มีนโยบาย เตรียมความพร้อม ด้านการคุกคามภัยยาเสพติด จึงได้จัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอธัญบุรี เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษา เพื่อหาสารเสพติด โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความร่วมมือจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ อาคารโภชนาคาร

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี