การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหารของกลุ่มมทร. 9 แห่ง

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ปร

Read more

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 เมนายน 2560

พลเอกพิจิตร  กุลละวณ

Read more

ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สำนักบัณทิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560

ดร.เกียรติศักดิ์ พัน

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ มอบผลิตภัณฑ์น้ำอบไทยแก่นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more
Page 5 of 10« First...3456710...Last »