นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

นำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560

ผู้ตอบรับการทาบทามแล

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศ โครงการป

Read more