รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

นายมนต์สิทธิ์  ไพศาล

Read more

บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนเพชรบัวสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

Thailand Energy Awards 2017 รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

พลอากาศเอกประจิน  จั

Read more

คุณครูโรงเรียนธัญรัตน์ นำตัวแทนนักเรียนเข้ามอบพวงมาลัยแก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในวันไหว้ครูของโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

คุณครูโรงเรียนธัญรัต

Read more