รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไต้หวัน พร้อมกับลงนามขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ระหว่างวันที่ 14 – 19 มิ.ย. 2559

รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่น

Read more

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเราชมงคลธัญบุรีรังสรรค์ น้อมอภิวันท์ถวายองค์ภูมิพล” พร้อมลงนามถวายพระพร วันที่ 22 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 30 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more