Thailand Energy Awards 2017 รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017  รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร  แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ณ  ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี