ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic

เปิดโครงการ – ผศ.ดร.

Read more

พิธีเปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 1

  เปิดโครงการ – รศ.ด

Read more