ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี61 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 61

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี61 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 61

ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี