ภาพบรรยากาศงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62” วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62”  วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562

สุดยอดนวัตกรรมระดับนานาชาติ การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและอาจารย์ การจัดฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น การประกวดและการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการผลงานนักเรียน นักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี จัดแสดงถนนสายวัฒนธรรมและถนนเทคโนโลยี ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา

การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 and The 4th Prachachuen Research Network National and International Conference
และ The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี