รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เข้าพูดคุยให้กำลังใจ นักศึกษาและบุคลากร ที่เข้าบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมทร.ธัญบุรี  เข้าพูดคุยให้กำลังใจ นักศึกษาและบุคลากร ที่เข้าบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าสังเกตการณ์ และพูดคุยให้กำลังใจ นักศึกษาและบุคลากร ที่เข้าบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี