สาขาวิชาฟิสิกส์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 8 ธ.ค. 2559

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล ดร.สุรพงษ์ อยู่มา และทีมงานจาก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ซึ่ง อาจารย์ชนกนันท์ บางเลี้ยง ได้ไปศึกษาต่อในกลุ่มวิจัยนี้ พร้อมทั้ง Dr. rer.nat Ronald C. Macatangay จากศูนย์วิจัย National Astronomical Research Institude of Thailand (NARIT) เข้าเยี่ยมชม หน่วยวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศ ณ ห้องปฏิบัติการโลกศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี