โครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา วันที่ 1 ก.ค. 2559

ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1