พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 พ.ย. 2555 (เช้า) อัลบั้ม 5

 

  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี