โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย สายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ 27 วันที่ 6 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงในโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย สายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ 27 พร้อมร่วมถ่ายภาพและบรรยายพิเศษ “ภาพรวมการพัฒนา มทร.ธัญบุรี” ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี วันที่ 6 ก.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1