นำเสนอผลงาน TOT

นำเสนอผลงาน TOT

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลจากงาน TOT Hackathon 2019 (รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 หัวข้อ Big Data Analytics และรางวัลชมเชยหัวข้อ AI and IoT) เข้านำเสนอผลงานที่ชนะการประกวดต่อผู้บริหารของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม DOC บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ