ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน ลูกประคบหน้าใสและ ครีมสมุนไพร

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตอน ลูกประคบหน้าใสและ ครีมสมุนไพร
โดย : อาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
อาจารย์โชติกา ภูถีถ้วน
อาจารย์เขมจิรา จามกม
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี