ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชน

ตอน: การเพาะเห็ด บริการวิชาการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ถ่ายทำวันที่ 30 พฤษภาคม 2557   ณ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1