ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน เรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน (AEC) 1-3

ช่วง : Innovative Talk
ตอน : เรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน (AEC) 1-3
ผู้ให้ข้อมูล : ดร.ธนาวัฒน์เดช ธีระพัฒน์สกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัทธญาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี