ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งจากเศษกระดาษ

ตอน : เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งจากเศษกระดาษ
ผู้ให้ข้อมูล : อ.วชิระ แสงรัศมี
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทร.0818278177
email: vung2000@hotmail.com

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1