สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประชุมความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และอาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ ได้นำคณะนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ซึ่งนำโดยนายชาตรี อังคกุล ผู้จัดการของสถาบันฯ ในการติดตามนำหัวข้อสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการต่อ เป็นโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม SC 1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี