ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับฟังอดีตผู้ใหญ่บ้านคลอง 9 นำเสนอผลงานและความต้องการของชุมชน

ผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา/สาขาวิชา ให้การต้อนรับ นายเล็ก พวงตัน อดีตผู้ใหญ่บ้านคลอง 9 หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนำเสนอผลงานและความต้องการของชุมชน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี