จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556

ชมรมกอล์ฟราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี