พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 4 วันที่ 23 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศพิธีปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 4” โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการปิดโครงการ พร้อมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการ

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ห้อง 1207 มทร.ธัญบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1