ภาพบรรยากาศ บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ร่วมกันไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  เพื่อเตรียมสำรองไว้ใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้