มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๓

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการกลยุทธ์การพัฒนาสุดยอดโมเดลธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภู

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2561 มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 61

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more