แฟชั่นโชว์นักศึกษาสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

แฟชั่นโชว์นักศึกษาสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานการแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม “Reflex, the student fashion show case” ภายในงานมีเสวนาเกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในแฟชั่น” โดยอาจารย์จิจ์สิงห์ สมบุญ (ศิลปิน และ อดีต Head Designer ของ Greyhound) ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี