เปิดโครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

รายการ Lighting Talk ช่อง 3 ถ่ายทำสัมภาษณ์ เรื่อง “สาวม้ง สู้ชีวิต” นักศึกษาต้นแบบ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560

รายการ Lighting Talk

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560

การประชุมสภามหาวิทยา

Read more

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ CDIO เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

ให้การต้อนรับ H.E. Pit Chamnan ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more