ข้าราชการดีเด่น

ยินดี – ขอแสดงความยินดีกับ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี และนางอลิสา สว่างอริยะสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภาพบรรยากาศข้าราชการดีเด่น

ภาพบรรยากาศข้าราชการดีเด่น