ประชุมนักกีฬา

ประชุมนักกีฬา

ผศ.ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้โอวาท และอวยพร เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒