แถลงข่าวการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)

ดร.ผุสดี  ตามไท  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รักษาการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร(Bangkok Brand)  ซึ่งร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “ช็อปแบรนด์”    โดยมีนางวนิดา ปอน้อย และนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมในพิธีด้วย ณ ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี