โครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖

โครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ วันที่ 2-3 กันยายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี