คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญครบรอบวันสถาปนา วันที่ 23 มิ.ย. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มาร่วมทำบุญ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ลานพระบรมรูป (ชั้น2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1