รายการเกษตรสร้างชาติถ่ายทำรายการ และสัมภาษณ์ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

รายการเกษตรสร้างชาติ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี MCOT ถ่ายทำรายการ และสัมภาษณ์ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี และกลุ่มชุมชนสตรีหลักหก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากบัว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี