โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหลักหก เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี