รายการตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี ถ่ายรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธ

รายการตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี ถ่ายรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ กลุ่มชุมชน ตำบลหลักหก ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากบัว การเก็บไหลบัว แกงส้มบัวกระด้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี