พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ณ วัดห้วยจระเข้

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ณ วัดห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี