มทร.ธัญบุรี หารือแนวทางการลงนามความร่วมมือ กับประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และ ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ S.Ma.Preciosa Rusiana,RVM  Superintendent และผู้บริหารจาก Religious of the Virgin Mary  ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี