มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านการประหยัดพลังงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการประหยัดพลังงานของโคมไฟถนน ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี