ภาพบรรยากาศ การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศ การประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบประกวดลีลาศ แนะนำสาขาวิชา และตอบคำถาม วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี