ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือ

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสังคม ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

บันทึุกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ โรงเรียนธัญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ Yogyakarta State University

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more