ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  คณะ

Read more

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.เอ็มเอฟซี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more