รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ และ Prof.Yuan Junping ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Prof.Yuan Junping  Chairman of the University Council  Shandong University of Science Technology  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน  ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี