ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี ในงาน KIWIE 2012

การประกวดผลงานวิจัย

Read more

ภาพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

work shop การนำคลิสตอลมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

 

Read more

โครงการ ศิลปกรรมศาสตร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554

 

Read more