ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี ในงาน KIWIE 2012

การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  ในงาน  Korea  International  Women’s  Invention  Exposition  2012  (KIWIE  2012) ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea  Woman  Inventors  Association (KWIA)   ระหว่างวันที่  3 – 6  พฤษภาคม  2555  ณ  แปซิฟิคฮอลล์  กรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต้  มีประเทศต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น  200 ผลงาน จาก 30 ประเทศ  โดยผลการประกวดดังกล่าว มีนักวิจัยสตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สร้างชื่อคว้า 8 รางวัล จาก 3 ผลงาน  สรุปดังนี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม