ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 2555

   ภาพถ่ายโดย : คณะศ

Read more

พิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรม

Read more

นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ ชุด ดอกไม้แย้มบาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

อาจารย์สาโรจน์  อนัน

Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงละครเวที เรื่อง “รัชนี สตรีที่โลกจำ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภา

Read more

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมของศิลปินและคณาจารย์สอนศิลปะในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more