พระบรมฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 เม.ย. 2555

   ภาพถ่ายโดย : กองป

Read more

พระบรมฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 เม.ย. 2555

   ภาพถ่ายโดย : กองป

Read more