คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัวเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2555 โดยมี ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธรเป็นผู้ความรู้