ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561” เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผ

Read more

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

ผศ.พรศักดิ์  ตระกูลช

Read more