ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561” เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ณ โดมกีฬา มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี