แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล INST 2017 และรางวัล IWIS 2017 วันที่ 25 ตุลาคม 2560

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล INST 2017 จากกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน และรางวัล IWIS 2017 จากกรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์  ภายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 43 ภาพ
จำนวน 43 ภาพ