ร่วมแสดงความยินดีท่านอธิการที่ได้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552